Ts. Ngô Quốc Luật

Ts. Ngô Quốc Luật, nguyên giám đốc trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây dược liệu