cà gai leo chữa bệnh

Cà gai leo chữa bệnh gì, tác dụng ra sao?