cà gai leo ở đâu

Vườn trồng cà gai leo của SADU đang trong mùa vụ trồng mới