cay-ca-gai-dai

Hình ảnh cây cà gai leo dại mọc ven đường, đồi rừng tự nhiên