cây cà gai leo có tác dụng gì

Cây cà gai leo có tác dụng rất tốt cho người bệnh về gan