Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Mùi

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Mùi, Nguyên Giám đốc kiêm Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm, bệnh viện Quân Y 103 khẳng định Cà Gai Leo rất tốt cho gan