chức năng gan

Gan buồn vì chủ nhân vô tình chẳng ngó ngàng gì đến Gan!