Cà gai leo tại Chương Mỹ.

Cà gai leo tại Chương Mỹ.