Thẻ: Cây cà gai leo ở Quảng Trị

Trồng cà gai leo bằng công nghệ tưới tiết kiệm tại Quảng Trị
0 04/11
Trồng cà gai leo theo công nghệ tưới tiết kiệm đang được người dân tại Quảng Trị thực hiện...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Cao cà gai leo SADU 399,000