Thẻ: Thu hoạch cà gai leo

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà gai leo?
4 20/10
Việc trồng và chăm sóc cây cà gai leo cũng phải đảm bảo rất nhiều yếu tố, nếu không...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Trà Túi Lọc 1kg 360,000