trong-ca-gai-leo-bang-cong-nghe

Hệ thống tưới thấm tiết kiệm nước gồm công nghệ Israel giúp việc tưới nước, bón phân cho cây cà gai leo thuận lợi, nhanh chóng hơn.