Thẻ: Cà gai leo hảo hạng

Cà gai leo hảo hạng duy nhất tại SADU giá bán 280 nghìn/ 1kg
0 09/11
Cà gai leo hảo hạng là loại được chế biến tỉ mỉ, đóng gói khác với sản phẩm cùng...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Trà Túi Lọc 1kg 360,000