Thẻ: Cà gai leo trồng thế nào?

Kỹ thuật trồng cây cà gai leo?
0 11/11
Cây Cà gai leo còn có tên khác là Cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, gai...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Hình ảnh cao cà gai leo sadu 399,000