Thẻ: Cách chăm sóc cà gai leo

Kỹ thuật trồng và thâm canh cây cà gai leo theo snnptnt Hà Giang
0 05/12
Kỹ thuật trồng và thâm canh cây cà gai leo được Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà gai leo?
4 20/10
Việc trồng và chăm sóc cây cà gai leo cũng phải đảm bảo rất nhiều yếu tố, nếu không...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Trà Túi Lọc 1kg 360,000