Thẻ: Giải rượu bằng cà gai leo

Bác sĩ khuyến cáo khi say rượu không nên uống nước chanh
0 19/12
Bác sĩ khuyến cáo khi say rượu không nên uống nước chanh, uống thuốc giải rượu hay thuốc chống...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Cao cà gai leo SADU 399,000