Thẻ: PGS.TS. Trần Minh Đạo

Chế độ ăn cho người viêm gan cấp (PGS.TS. Trần Minh Đạo)
0 19/09
Gan là một cơ quan thiết yếu chủ chốt cho việc chuyển hóa mọi chất dinh dưỡng. Khi bệnh...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Trà Túi Lọc 1kg 360,000