Thẻ: Sinh ra từ làng cà gai leo

Câu chuyện về ông chủ Cà Gai Leo Phan Trung Kiên khó khăn, đơn độc
5 04/10
Trồng cà gai leo sạch chưa bao giờ là điều dễ dàng với người làm nghề chuyên nghiệp. Nhiều...

Đặt hàng ngay

Sản phẩm Số lượng Thành tiền
Trà Túi Lọc 1kg 360,000