ca-gai-leo-kho

Gói cà gai leo khô 1kg dài bằng viên gạch 60cm.