Cà gai leo có khó uống không

Cà gai leo rất dễ sử dụng, không hề khó uống.