cách dùng trà cà gai leo

Cách dùng trà cà gai leo túi lọc tưởng đơn giản nhưng vẫn có nhiều người chưa biết.