vườn cà gai leo

Vườn cà gai leo công ty Thăng Long với hơn 30 heta