cây giống cà gai leo

Giống cà gai leo do công ty ươm chồng