Tam thất bắc loại 50 củ mà Bachafood/1top đang bán – Ảnh chụp dưới ánh đèn trắng nên màu vàng hơn!

Tam thất bắc loại 50 củ mà Bachafood/1top đang bán – Ảnh chụp dưới ánh đèn trắng nên màu vàng hơn!