thu-ngo-xin-loi-ve-su-cham-che-giao-ca-gai-leo

Sadu Xin Lỗi quý vị vì sự chậm chễ giao hàng trong thời gian qua, rất mong nhận được sự cảm thông của quý vị.