vườn ươm cây con cà gai leo

Cây con cà gai leo tại vườn ươm SADU