Trẻ nhỏ và phụ nữ có thai có dùng cà gai leo được không?

Trẻ nhỏ và phụ nữ có thai có dùng cà gai leo được không?