cây cà gai leo con

Bạt được phủ lên vừa giữ được độ ẩm cho cây vừa chống cỏ mọc, tiết kiệm nhân công làm cỏ.