uống cà gai leo nhiều có tốt không

Uống cà gai leo thế nào cho đúng, tốt cho Gan