cà gai leo ở đâu tốt

Vườn trồng cà gai leo của SADU đang trong mùa vụ trồng mới