Category: Hình ảnh cây cà gai leo

phan trung kiên cà gai leo

Toàn cảnh vườn dược liệu cà gai leo và văn phòng SADU

Có lẽ nhiều quý vị muốn xem toàn cảnh vườn dược liệu cà gai leo của sadu và văn phòng hoạt động của sadu. Hôm nay cà gai leo sadu sẽ show toàn bộ...

cà gai leo được nghiên cứu

Cà Gai Leo dược liệu nghiên cứu kỹ lưỡng và bài bản 3 thập kỷ

Cà gai leo được nghiên cứu bài bản ngay từ những năm 1980, cà gai leo liên tục là đối tượng của hàng loạt công trình nghiên cứu nhằm mang đến những sản phẩm...