Có rất nhiều vùng trồng cà gai nhưng không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến nó. Trồng cây cà gai leo không khó, chỉ vất vả công thu và công làm cỏ! Đây là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Mọi người nên tìm hiểu. Hiện tại công ty Thăng Long đã tạm đủ vùng trồng, nhưng mọi người có thể nghiên cứu trồng bán cho thị trường tự do vì hầu hết các công ty Đông dược có sản phẩm bổ gan đều cần đến sản phẩm này.

Dưới đây là vườn trồng cà gai leo được trồng trên đất pha cát tại Hưng Yên sau 3,5 tháng. Đây là vườn cà gai leo rất đẹp.

Vườn cà gai leo

Vườn trồng cà gai leo 1
Vườn trồng cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn trồng cà gai leo 2
Vườn trồng cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn trồng cà gai leo 3
Vườn cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn cà gai leo 4
Vườn cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn cà gai leo 5
Vườn cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn cà gai leo 6
Vườn cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
Vườn cà gai leo 7
Vườn cà gai leo xanh mướt tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng

Ngoài ra quý vị có thể xem thêm những hình ảnh tham gia các buổi hội trợ của cà gai leo SADU bên dưới.

Hình ảnh hội trợ cà gai leo ở Royal CITY

Hội trợ cà gai leo
Gian hàng ở hội chợ Vincom(ngã Tư Sở), được quan tâm nhiều hơn hẳn những hội chợ được tổ chức ở nơi khác. Đặc biệt, mọi người ở đây xem rất kỹ cà hỏi rất nhiều về quy trình trồng và chế biến.
Hội trợ cà gai leo
Gian hàng ở hội chợ Vincom(ngã Tư Sở), được quan tâm nhiều hơn hẳn những hội chợ được tổ chức ở nơi khác. Đặc biệt, mọi người ở đây xem rất kỹ cà hỏi rất nhiều về quy trình trồng và chế biến.
Hội trợ cà gai leo
Gian hàng ở hội chợ Vincom(ngã Tư Sở), được quan tâm nhiều hơn hẳn những hội chợ được tổ chức ở nơi khác. Đặc biệt, mọi người ở đây xem rất kỹ cà hỏi rất nhiều về quy trình trồng và chế biến.

Một số hình ảnh hội trợ khác của Cà Gai Leo Sadu

Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
Gian hàng hội chợ SADU quy chuẩn.
0/5 (0 Reviews)