ngứa có thể sử dụng cà gai leo

Cà gai leo giải độc gan rất tốt