ca-gai-leo-sach

Cây cà gai leo quả đỏ được dùng trong đông y