Tagged: Phan Trung Kiên

ca-gai-leo-sach-duoc-tinh-cao3

Những người cùng chí hướng trồng cà gai leo sạch, dược tính cao

Người ta thường nói mọi sự đều do duyên, duyên tới ắt sẽ gặp được những con người đáng gặp. Đó chính là điều mà ông chủ cà gai leo Phan Trung Kiên muốn...